Центар за односи со јавноста

logo ugd
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип

coj

_____________________

Со цел воспоставување и одржување на систематска, ефикасна и одговорна комуникација со пошироката јавност, Центарот редовно организира: прес-конференции, трибини, свечености, културни настани, го осмислува и реализира доделувањето на признанија и дипломи, патронен ден на Универзитетот, почеток на нова студиска година и други активности.

Copyright © 2014 Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. All Rights Reserved.