Центар за односи со јавноста

logo ugd
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип

Контакт                      Е-пошта

адресаАдреса:                           coj@ugd.edu.mk

„Крсте Мисирков“ бб

п.фах 201

Штип

2000 Македонија

Телефон                        Факс   

+389 32 550 004      +389 32 390 700

Веб на центарот

  http://coj.ugd.edu.mk

Copyright © 2014 Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. All Rights Reserved.