Центар за односи со јавноста

logo ugd
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип

Печат

Универзитетски весник

„Универзитетски весник“ е печатен медиум на Универзитетот „Гоце Делчев“, а подготвуван од страна на Центарот за односи со јавноста при УГД. Весникот се однесува на настаните што се организираат на Универзитетот. Весникот ја информира јавноста за сите поважни настани на УГД, како и за сите достигнувања на студентите и наставниците. Преку дистрибуција на весникот до голем дел од граѓаните овој медиум се обидува да го доближи Универзитетот до јавноста и Универзитетот да ја демонстрира својата отвореност и транспарентност.
„Универзитетски весник“ е бесплатен, излегува еднаш месечно во текот на зимскиот и летниот семестар и се дистрибуира до целата академска заедница и голем број на институции во државата и надвор од неа.
Архива на изданијата на „Универзитетски весник“

Copyright © 2014 Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. All Rights Reserved.