Центар за односи со јавноста

logo ugd
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип

За центарот

Центарот за односи со јавноста при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип воспоставува комуникации со пошироката јавност во земјава и со одделни субјекти поврзани со Универзитетот во странство. Центарот за односи со јавноста редовно ја информира јавноста и осмислено ги презентира информациите и содржините за работата на структурите на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.

Повеќе за центарот...

Copyright © 2014 Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. All Rights Reserved.