„Студентско ехо“

Студентски весник

Студентскиот весник „Студентско ехо“ е проект на студентите по новинарство и односи со јавноста при Универзитетот „Гоце Делчев“, а со поддршка на Центарот за односи со јавноста и Студентскиот парламент при УГД. Весникот има за цел да им понуди пракса во печатен медиум на студентите по новинарство, а воедно да ги информриа сите студенти и млади луѓе за актуелните настани што се случуваат во градот и државата.

Весникот содржи текстови на студенти по новинарство, но и на студенти од други факултети кои волонтираат во редакцијата на „Студентско ехо“. Весникот излегува четири пати во текот на една студиска година и се дистрибуира во наставните центри на Универзитетот.

Архива на изданијата на „Студентско eхо“

 

eho1 Студентски весник „Студентско ехо“
Број 22, декември 2022
eho1 Студентски весник „Студентско ехо“
Број 21, мај 2022
eho1 Студентски весник „Студентско ехо“
Број 20, декември 2021
eho1 Студентски весник „Студентско ехо“
Број 19, јули 2021
eho1 Студентски весник „Студентско ехо“
Број 18, декември 2017
eho1 Студентски весник „Студентско ехо“
Број 17, март 2017
Студентски весник „Студентско ехо“
Број 16, ноември 2016
Студентски весник „Студентско ехо“
Број 15, јуни 2016
Студентски весник „Студентско ехо“
Број 14, март 2016
Студентски весник „Студентско ехо“
Број 13, декември 2015
Студентски весник „Студентско ехо“
Број 12, јуни 2015
Студентски весник „Студентско ехо“
Број 11, март 2015
Студентски весник „Студентско ехо“
Број 10, декември 2014
Студентски весник „Студентско ехо“
Број 9, мај 2014
Студентски весник „Студентско ехо“
Број 8, март 2014
Студентски весник „Студентско ехо“
Број 7, декември 2013
Студентски весник „Студентско ехо“
Број 6, јуни 2013
Студентски весник „Студентско ехо“
Број 5, април 2013
Студентски весник „Студентско ехо“
Број 4, декември 2012
Студентски весник „Студентско ехо“
Број 3, јуни 2012
Студентски весник „Студентско ехо“
Број 2, март 2012
Студентски весник „Студентско ехо“
Број 1, декември 2011>